Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

OVK Certifierings / omcertifieringskurser

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-04-24, Malmö - 1951 - OVK-kurs Malmö.
Pris medlem: 8000 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 8500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2019-05-21, Enköping - 1953 - OVK-kurs Enköping.
Pris medlem: 8000 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 8500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Kurs för Kommunala handläggare av OVK

Även kallad UVKK
Kursen vänder sig till dig som har uppdraget som handläggare i kommunen av funktionskontroll av ventilationssystem.
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-04-23, Malmö - 1952 - UVKK Malmö.
Pris medlem: 5500 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 6000 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2019-05-23, Enköping - 1954 - UVKK Enköping.
Pris medlem: 5500 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 6000 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-05-16, Swemahuset, Pepparvägen 27, Hökarängen - Mätkurs nr 2 2019.
Pris: 3500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-04-12, Swemahuset, Pepparvägen 27, Hökarängen - Kurs i entreprenadjuridik för FunkiS medlemmar.
Pris: 2900 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.