Funktionskontrollanterna i Sverige
    Materialbeställning samt Kurs- och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser/material

Entreprenadjuridik

OBS - Kursen hålls digitalt och länk erhålles närmare kursdatum.

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
<< Stäng beskrivningen
Kursen ger en översikt över de lagar och standardavtal som berör byggbranschen. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt standardavtalet AB04 som är avsett användas vid utförandeentreprenader. Vi går även igenom ABT06 (totalentreprenader) och ABK 09 (konsultavtal), ABM 07 (materialleveransavtal) samt ABS 09 (konsumententreprenader). Vi går t ex igenom reglerna om besiktning och ÄTA-arbeten mm, vilka ofta leder till tvister.

Kursen vänder sig till

Entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, förvaltare, besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med byggentreprenader.

Program

Bakgrund - Historik
• Äldre entreprenadregler. Tidiga AB 24 och dess utveckling

Lagar som berör byggbranschen
• Avtalslagen, innehåller regler om hur avtal ingås
• Köplagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen
• Skadeståndslagen mm

Olika upphandlingsformer
• Mycket delad entreprenad, delad entreprenad,
• Generalentreprenad och samordnad generalentreprenad.

Standardavtalen inom byggbranschen
• AB 04, används vid utförandeentreprenader, ABT 06, används vid totalentreprenader
• AB-U 07 och ABT-U 07, för underentreprenader
• ABK 09, används vid konsultavtal
• ABS 09, används vid konsumententreprenader
• ABM 07 mfl avtal för materialleveranser

Andra hjälpmedel inom byggbranschen
• AMA, BSAB systemet, Bygghandlingar 90 mm

Summering – frågestund - diskussion

Kursledare

Dennis Andersson
Konsult i byggbranschen, arbetar med utbildning, ventilationsprojektering, OVK-besiktning, sakkunnig vid byggtvister. Flitigt anlitad som föredragshållare av bl a IUC för ingenjörsutbildningarna och externa kurser om byggregelverket samt Approvus, Teknikhögskolan, Nynäshamns kompetenscentrum mfl för externa kurser samt förvaltarutbildning för HSB, Sölvesborgs kommun mfl . Bakgrund som entreprenadjurist och teknisk konsult.
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Beställning av material

Här kan du beställa material, oavsett om det är kostnadsfritt eller inte. Tills vidare måste du vara medlem för att få beställa.
Det finns ingenting som du kan beställa just nu.