Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
<< Stäng beskrivningen
Kursen ger en översikt över de lagar och standardavtal som berör byggbranschen. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt standardavtalet AB04 som är avsett användas vid utförandeentreprenader. Vi går även igenom ABT06 (totalentreprenader) och ABK 09 (konsultavtal), ABM 07 (materialleveransavtal) samt ABS 09 (konsumententreprenader). Vi går t ex igenom reglerna om besiktning och ÄTA-arbeten mm, vilka ofta leder till tvister.

Kursen vänder sig till

Entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, förvaltare, besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med byggentreprenader.

Program

Bakgrund - Historik
• Äldre entreprenadregler. Tidiga AB 24 och dess utveckling

Lagar som berör byggbranschen
• Avtalslagen, innehåller regler om hur avtal ingås
• Köplagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen
• Skadeståndslagen mm

Olika upphandlingsformer
• Mycket delad entreprenad, delad entreprenad,
• Generalentreprenad och samordnad generalentreprenad.

Standardavtalen inom byggbranschen
• AB 04, används vid utförandeentreprenader, ABT 06, används vid totalentreprenader
• AB-U 07 och ABT-U 07, för underentreprenader
• ABK 09, används vid konsultavtal
• ABS 09, används vid konsumententreprenader
• ABM 07 mfl avtal för materialleveranser

Andra hjälpmedel inom byggbranschen
• AMA, BSAB systemet, Bygghandlingar 90 mm

Summering – frågestund - diskussion

Kursledare

Dennis Andersson
Konsult i byggbranschen, arbetar med utbildning, ventilationsprojektering, OVK-besiktning, sakkunnig vid byggtvister. Flitigt anlitad som föredragshållare av bl a IUC för ingenjörsutbildningarna och externa kurser om byggregelverket samt Approvus, Teknikhögskolan, Nynäshamns kompetenscentrum mfl för externa kurser samt förvaltarutbildning för HSB, Sölvesborgs kommun mfl . Bakgrund som entreprenadjurist och teknisk konsult.
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.

Lokalen är öppen från 07.30 för protokollprat och övriga frågor.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Extrastämma

Kallelse extrastämma
Medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige FUNKIS kallas härmed till extra föreningsstämma för antagande av nya stadgar.
Stadgeändringen avser att certifierade injusterare skall kunna bli medlemmar i FUNKIS.
DAG 2020-02-12
Tid 11.00
Plats Pepparvägen 27 Farsta
Läs mer om extrastämman >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.