Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

OVK Certifierings / omcertifieringskurser

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2018-10-23, Karlstad - 1839 - OVK-kurs Karlstad.
Pris medlem: 8000 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 8500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2018-11-20, Stockholm - 1841 - OVK-kurs Stockholm.
Pris medlem: 8000 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 8500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2018-12-11, Malmö - 1844 - OVK-kurs Malmö.
Pris medlem: 8000 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 8500 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Kurs för Kommunala handläggare av OVK

Även kallad UVKK
Kursen vänder sig till dig som har uppdraget som handläggare i kommunen av funktionskontroll av ventilationssystem.
<< Stäng beskrivningen
Förkunskaper
De krävs inga formella förkunskaper
Syftet
Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK
Kursinnehåll
Tolkning av reglerna
Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
Byggnadsnämndens informationsansvar
Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.
Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
OVK-regelverket
Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR mfl som styr sammhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.
Komplett kursdokumentation, kaffe och lunch ingår i kursavgiften.

Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2018-10-25, Karlstad - 1840 - UVKK Karlstad.
Pris medlem: 5200 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 5700 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2018-11-23, Stockholm - 1842 - UVKK Stockholm.
Pris medlem: 5200 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 5700 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]
2018-12-13, Malmö - 1844 - UVKK Malmö.
Pris medlem: 5200 SEK exkl. moms
Pris ej medlem: 5700 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]

Praktisk OVK-kurs

Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli OVK-certifierad, är byggnadsägare eller arbetar hos tillsynsmyndigheterna.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.