Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

OVK Certifierings / omcertifieringskurser

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Kurs för Kommunala handläggare av OVK

Även kallad UVKK
Kursen vänder sig till dig som har uppdraget som handläggare i kommunen av funktionskontroll av ventilationssystem.
<< Stäng beskrivningen
Förkunskaper
De krävs inga formella förkunskaper
Syftet
Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK
Kursinnehåll
Tolkning av reglerna
Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
Byggnadsnämndens informationsansvar
Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.
Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
OVK-regelverket
Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR mfl som styr sammhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.
Komplett kursdokumentation, kaffe och lunch ingår i kursavgiften.

Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.

Lokalen är öppen från 07.30 för protokollprat och övriga frågor.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Lokalavdelningsmöte Stockholm

FunkiS lokalavdelning Storstockholm med omnejd
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-11-06, Swemahuset, Pepparvägen 27, Hökarängen - Lokalavdelningsmöte 2 november.
Pris: 0 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]