Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.

Lokalen är öppen från 07.30 för protokollprat och övriga frågor.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Extrastämma

Kallelse extrastämma
Medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige FUNKIS kallas härmed till extra föreningsstämma för antagande av nya stadgar.
Stadgeändringen avser att certifierade injusterare skall kunna bli medlemmar i FUNKIS.
DAG 2020-02-12
Tid 11.00
Plats Pepparvägen 27 Farsta
Läs mer om extrastämman >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.