Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

OVK Certifierings / omcertifieringskurser

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Kurs för Kommunala handläggare av OVK

Även kallad UVKK
Kursen vänder sig till dig som har uppdraget som handläggare i kommunen av funktionskontroll av ventilationssystem.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.

Lokalen är öppen från 07.30 för protokollprat och övriga frågor.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Lokalavdelningsmöte Stockholm

FunkiS lokalavdelning Storstockholm med omnejd
<< Stäng beskrivningen
Välkomen till årets lokalavdelningsmöte som traditionsenligt hålls i november.
DAGORDNING:
12:00 -- 12:15 Protokollsdiskussion med fokus på FunkiS web-protokoll
12:15 -- 12:45 Vilka regelverk som gäller för OVK? Ett klargörande.
12.45 -- 13:30 Lär dig hur dina mätare fungerar. Prova dina mätare i FUNKIS-labbet under sakkunning ledning av våra mät-experter.
13.30 -- 13.45 Kaffe och en Gustav Adolfsbakelse dagen till ära (6 november)
13.45 -- 15:00 Träffa BiOTERiA som utför storköksrening med bakterier ......

- Helhetslösningar för storköksventilation
- Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte minst i storköksventilationen!
- Bioteknik för storköksventilation innebär att imkanalerna med filter och kåpor hålls rena och fria från fettavlagringar som annars riskerar att skapa luktproblem, reducera effektiviteten hos värmeväxlare och (värst av allt) påtagligt öka risken för brand. Den biologiska produkten följer luftströmmarna och bryter ner fettet där det ansamlas.
- BiOTERiA erbjuder såväl rådgivning som konkreta problemlösningar. BiOTERiA har gedigen kunskap kring fett- och luktproblem samt hur dessa problem bäst kan undvikas med hjälp av hållbara och miljövänliga metoder

Observera att .....
- anmälan senast 2 november.
- maximalt 25 deltagare, så först till kvarn gäller. Därefter stängs anmälan.
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-11-06, Swemahuset, Pepparvägen 27, Hökarängen - Lokalavdelningsmöte 2 november.
Pris: 0 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]