Funktionskontrollanterna i Sverige
    Kurs och konferensanmälan

OBS! Endast en deltagare per anmälan
Textstorlek: [Normal] [Större][Störst]
Aktuella kurser

OVK Certifierings / omcertifieringskurser

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.
<< Stäng beskrivningen
Certifieringskurs

AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföres aven sakkunnig funktionskontrollant som är
certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften.

Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper
För dig som skall ansökan om ny certifiering krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-
16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16 OVK1)
För dig som skall omcertifieras gäller att:
- Du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år)
- Aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller en
byggnadsnämnd.
- Du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov. (Se regelverkskursen)

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver om äldre och nu gällande lagar och föreskrifter som krävs för certifieringsprovet.

Kursinnehåll
Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som PBL, PBF, BBRAFS m.m. som berör gällande område.

Komplett kursdokumentation, kaffe och lunch ingår i kursavgiften.

Certifieringsprov
För dig som har för avsikt att skriva certifieringsprovet arrangerar certifieringsorganet i samverkan
med FunkiS i direkt anslutning till kursen det skriftliga provet.

Separat kostnad för själva certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet.

I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch.

Behöver du veta mer om kursinnehåll, din förkunskap, certifieringen eller praktiska frågor runt kursarrangemanget så kontakta:

Kurt Ingeberg, kursansvarig
Tel: 0706-48 09 33
E-post: kurt@projectconsult.se

Martin Ancons, kursadministratör
Tel: 0171-307 06
E-post: martin@envengi.com
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Kurs för Kommunala handläggare av OVK

Även kallad UVKK
Kursen vänder sig till dig som har uppdraget som handläggare i kommunen av funktionskontroll av ventilationssystem.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Mätkurs

Mätteknik ”Fällor och fel” (1 dag)
FunkiS kan erbjuda ett unikt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i mätteknik.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Ljudkurs

Vid förstakontrollen vid OVK ska man mäta ljud om det kan misstänkas att ljudet överskrider tillåtna värden enligt byggregelverken.

Lokalen är öppen från 07.30 för protokollprat och övriga frågor.
Läs mer om kursen >>
För närvarande finns ingen kurs av detta slag tillgänglig.

Lokalavdelningsmöte Stockholm

FunkiS lokalavdelning Storstockholm med omnejd
Läs mer om kursen >>
Kursen finns tillgänglig på följande datum och orter:
2019-11-06, Swemahuset, Pepparvägen 27, Hökarängen - Lokalavdelningsmöte 2 november.
Pris: 0 SEK exkl. moms.
[Klicka här för att anmäla er till denna kurs]